Ons aanbod

Schakel ons in voor
SchakelinG Logo Icon Mentale ondersteuning / coaching

Coaching is een vorm van professionele psychologische begeleiding waarbij methoden en technieken gebruikt worden waarvan bewezen is dat ze werken om het welbevinden en de levenskwaliteit te verhogen.

Dat is ook wat wij, via Schakeling, willen bieden. Door begeleiding, individueel of in groep, gaan we met jou op weg met als doel je te helpen meer inzicht te verwerven in jezelf, jouw situatie, jouw behoeften, gedachten, gevoelens, gedragingen en doelen. In een veilige omgeving luisteren we actief en objectief naar jouw verhaal. Via reflectie, dat wil zeggen het terugkoppelen van wat er wordt gezegd zoals bij een spiegel, en vraagstelling proberen wij meer duidelijkheid over je situatie te creëren en nieuwe oplossingen te verkennen. Samen kunnen we ook een actieplan opstellen en je begeleiden bij de uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van dat plan. Soms kan er eveneens gewerkt worden met huiswerkopdrachten om bepaalde handelingen te oefenen of om concreter zicht te krijgen op jouw gevoelens, gedachten, gedrag en situatie. De methoden en technieken zijn gebaseerd op de principes van de positieve psychologie waar de nadruk ligt op het verhogen van de kansen om jezelf te ontwikkelen en je goed te voelen. Dit betekent dat jij als cliënt centraal staat evenals jouw keuzes, doelstellingen en kwaliteiten. Het gaat om jouw groeiproces dat wij als coach willen ondersteunen. Het doel is, om samen met jou, bij jezelf en jouw situatie een positieve verandering teweeg te brengen.

SchakelinG Logo Icon Vorming

Onder vorming wordt verstaan het organiseren van workshops en lezingen rond maatschappelijke thema’s. Dit kan onder andere gaan over thema’s als relaties, ouder worden, dementie, eenzaamheid, autismespectrumstoornis, veerkracht, burn-out…

Ook hier wordt vertrokken vanuit de ideeën van de positieve psychologie waarbij potentieel en groei op de voorgrond staan.

SchakelinG Logo Icon voor wie

Bij Schakeling kan je, vanaf 18 plus en wonend in de omgeving van Gent, terecht met allerhande vragen en problemen die jou even uit balans brengen.

Denken we hierbij onder andere aan stress, overspannenheid, burn-out, keuzeproblemen, problemen met tijdsinvestering en planning, gevoelens van eenzaamheid, twijfel, verdriet, angst, onzekerheid, somberheid, concrete praktische hulp, ondersteuning op gebied van werk, …

Echter voor mensen met mentale en/of fysieke problemen die vrij ernstig van aard zijn en dus een meer gespecialiseerde aanpak vragen, is Schakeling geen optie. Voor deze problemen kan best contact opgenomen worden met een daartoe gespecialiseerde arts, psycholoog of psychiater.