Hoe werken wij

SchakelinG Logo Icon Werking

Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of de website.

Hierna volgt een kennismakingsgesprek waarin wij naar jouw verhaal luisteren en samen nagaan wat jouw concrete vraag, behoeften en verwachtingen zijn.

Het doel is om samen uit te maken of wij, vanuit Schakeling, een antwoord kunnen bieden op jouw vraag en of onze verwachtingen in dezelfde lijn liggen.

Indien dit het geval is, gaan wij graag met jou op pad en kunnen we samen kijken hoe het begeleidingstraject er kan uitzien.

Uiteraard beslis jij zelf of je op dat aanbod wil ingaan.

Tijdens het begeleidingstraject kunnen er op regelmatige basis evaluatiemomenten worden ingebouwd waarbij kan nagegaan worden of onze verwachtingen nog steeds gelijklopen en of er moet worden bijgestuurd.

Ook hier heb je steeds de keuze om te stoppen of het traject verder te zetten.

De duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van jouw vraag en gekozen behandelprogramma.

Dit kan slechts enkele sessies inhouden maar ook meerdere sessies.

Een sessie duurt ongeveer 50 minuten.

Alle gesprekken gebeuren binnen een veilige omgeving, dat wil zeggen in volstrekt vertrouwen. Wij respecteren immers het beroepsgeheim waaraan wij als hulpverlener gebonden zijn. Omdat wij graag op een professionele manier willen werken , zullen wij ons op regelmatige basis laten begeleiden door andere professionele hulpverleners. In dit kader kan het dat wij fragmenten van gesprekken of situaties van cliënten ter sprake brengen.

Indien uit het kennismakingsgesprek blijkt dat wij bij Schakeling niet de meest aangewezen hulp kunnen bieden, gaan wij samen met jou op zoek naar betere alternatieven.

SchakelinG Logo Icon Visie

Het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Elke nieuwe situatie vraagt om te schakelen . Soms gaat dit goed maar soms verloopt dit moeilijk en kan je het gevoel hebben er alleen voor te staan en/of nood te hebben aan wat hulp.
Vanuit schakeling zijn we geboeid door jouw verhaal. We willen actief luisteren naar jouw bezorgdheden en grenzen maar vooral ook naar jouw krachten en sterktes. Vanuit de positieve psychologie geloven wij sterk in jouw mogelijkheden en groei. Onze focus ligt daarom op het inzetten van jouw competenties, in combinatie met onze hulp, bij het vinden van oplossingen.

Respect en waardering voor wie je bent en wat jij wil, staan centraal.

Ons gezamenlijk doel is uiteindelijk het verbeteren van de kwaliteit van jouw leven.

Wij geloven immers dat schakelen op elke leeftijd, hoe moeilijk dit soms ook verloopt, kan leiden tot nieuwe kansen, ontwikkeling en terechte gevoelens van trots en zelfvertrouwen.

SchakelinG Logo Icon Kostprijs
Coaching:

55 euro voor het kennismakingsgesprek

50 euro per sessie bij individuele coaching

40 euro per sessie bij groepscoaching

Vorming :

Deze prijs wordt bepaald en op voorhand meegedeeld per vormingsinitiatief